Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Σχετικοί Σύνδεσμοι

Στη σελίδα αυτή παρουσιάζονται σύνδεσμοι ιστοσελίδων σχετικών με το έργο και τις δραστηριότητες του Ινστιτούτου μας

Κλινική Προληπτικής Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης

Το Ινστιτούτο μας από της ιδρύσεως του έχει την συνεχή στήριξη και συνεργασία του Πανεπιστημίου Κρήτης και ιδιαίτερα του Καθηγητή κ. Αντώνη Καφάτου

Διεθνής Ένωση για τη Μελέτη της Παχυσαρκίας (IASO)

Στόχος της Ένωσης είναι η κατανόηση της παχυσαρκίας και των επιπτώσεων της και η ανάπτυξη αποτελεσματικής στρατηγικής πρόληψης της παχυσαρκίας

Διεθνής Ομοσπονδία Διαβήτη (IDF)

Στόχος της Ομοσπονδίας η βελτίωση της φροντίδας των διαβητικών, της πρόληψης και της θεραπείας του διαβήτη διεθνώς

Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τη Διατροφή και την Άσκηση

Στόχος της πλατφόρμας η δημιουργία φόρουμ κοινής δράσης κοινωνικών εταίρων σε Ευρωπαϊκό επίπεδο με στόχο τη δέσμευση τους για αποτελεσματική δράση κατά της παχυσαρκίας

Παγκόσμια Βάση Δεδομένων της ΠΟΥ

Η WHO Global InfoBase είναι ένα αρχείο που συλλέγει, αποθηκεύει και παρουσιάζει πληροφορίες για τα χρόνια νοσήματα φθοράς και τους παράγοντες κινδύνου για όλα τα μέλη της ΠΟΥ