Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Διασκέψεις Τύπου και Δελτία Τύπου

> Σεπτέμβριος 2010. Επιδημιολογία Παχυσαρκίας—Διατροφικών Διαταραχών. Δελτίο Τύπου για τα αποτελέσματα μεγάλης επιδημιολογικής έρευνας που έγινε από το Ινστιτούτο μας σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου

> 4/7/2009. Πρόγραμμα IDEFICS. Ανακοινώθηκαν τα συγκριτικά αποτελέσματα μεταξύ 8 συμμετεχόντων χωρών

> 1/9/2009. The PolMark project. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα του Προγράμματος

> 21/7/2008. Πρόγραμμα IDEFICS. Ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα της 1ης Φάσης του έργου

> 7/3/2008. Πρόγραμμα ΔιαΜΑντΙ. Ανακοινώθηκαν τα προκαταρκτικά αποτελέσματα του έργου

> 20/11/2008. The PolMark project. Ανακοινώθηκε η έναρξη του έργου

Δελτίο Τύπου...

> 20/12/2006. The PorGrow project. Ανακοινώθηκαν τα εθνικά αποτελέσματα του έργου

> 20/12/2003. Πρόγραμμα Υγεία του Παιδιού. Έκθεση Δραστηριοτήτων και Συνοπτική Παρουσίαση Διαχρονικών Δεδομένων

> 15/4/2002. Πρόγραμμα Υγεία του Παιδιού. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

> 19/7/2001. Πρόγραμμα Υγεία του Παιδιού. Ανακοίνωση Αποτελεσμάτων

> 18/10/2012. Πρόγραμμα I.Family. Ανακοίνωση Έναρξης Έργου