Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Tο Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού, Κύπρου, αποτελεί φορέα πρόληψης νοσημάτων και επιτελεί ερευνητικό και εκπαιδευτικό έργο με στόχο την υγεία του παιδιού

Ερευνητικό και Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Σημαντική αύξηση στη συχνότητα της Παιδικής Παχυσαρκίας στην Κύπρο τα τελευταία 10 χρόνια στις ηλικίες 6-18 ετών (όπως φαίνεται στον χάρτη). Αμετάβλητη η συχνότητα των Διατροφικών Διαταραχών. Καμιά βελτίωση στις Διατροφικές Συνήθειες των Παιδιών τα τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία αυτά προέκυψαν από νέα μεγάλη επιδημιολογική έρευνα που έγινε με τη συνεργασία του Ινστιτούτου μας με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου. Για λεπτομέρειες στο Δελτίο Τύπου

Ερευνητικό & Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Υγεία του Παιδιού

Αρχ. Κυπριανού 31, 2061 Στρόβολος, Κύπρος

Τηλ 22510310, Φαξ 22510903

e-mail  samar1@cytanet.com.cy

Επικοινωνία

Ιδρυτής και Πρόεδρος Διοικητικού Συμβουλίου

Δρ Μιχάλης Τορναρίτης

Τηλ +357 99 685358

E-mail: tor.michael@cytanet.com.cy

Το Ινστιτούτο μας εκπροσωπεί την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα IDEFICS. Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 5 ετών και έχει στόχο την αλλαγή των διατροφικών συνηθειών σε παιδιά νηπιακής και προσχολικής ηλικίας με στόχο τη μακροχρόνια πρόληψη χρονίων νοσημάτων φθοράς όπως η παχυσαρκία και η υπερλιπιδαιμία. Στο παρόν στάδιο γίνεται η βασική αξιολόγηση των συμμετεχόντων με ειδικό πρωτόκολλο. Στο πρόγραμμα συμμετέχουν 25 συνολικά ακαδημαϊκά ιδρύματα από 9 ευρωπαϊκές χώρες.

Έχει ολοκληρωθεί το ερευνητικό πρόγραμμα ΔιαΜΑντΙ. Το πρόγραμμα διερεύνησε τη συχνότητα ασυμπτωματικού Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 2 σε εφήβους στην Κύπρο και τη φυσική πορεία της Αντίστασης στην Ινσουλίνη και του Μεταβολικού Συνδρόμου. Τα ενδιαφέροντα τελικά αποτελέσματα του προγράμματος θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα μας. Τα αποτελέσματα της α’ φάσης του έργου είχαν ανακοινωθεί σε δημοσιογραφική διάσκεψη (λεπτομέρειες)

Ο Σακχαρώδης Διαβήτης τύπου 2 αποτελεί μια μάστιγα διεθνώς

Χρειάζεται να περιορίσουμε την έκθεση των παιδιών στη διαφήμιση και το μάρκετινγκ τροφίμων;

Το Ινστιτούτο μας εκπροσώπησε την Κύπρο στο Ευρωπαϊκό Ερευνητικό Πρόγραμμα PolMark. Στόχος του προγράμματος ήταν η αποσαφήνιση να διαλευκάνει των επιρροών στις διατροφικές επιλογές των παιδιών και η βελτιίωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών στην Ευρώπη, συμβάλλοντας έτσι στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας και των χρόνιων νοσημάτων φθοράς. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν με τη συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα δημοσιεύονται σε σύντομη έκθεση στην αγγλική. Σε σχέση με τα αποτελέσματα εκδόθηκε δελτίο τύπου τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική.

Είσαι αυτό που τρως αλλά και ο τρόπος με τον οποίο θα το φας! Διερεύνησε και ανάφερε.
Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή έργο I.Family  θα κάνει ακριβώς αυτό προκειμένου να εντοπισθούν οι λόγοι για τους οποίους οι νέοι στην Ευρώπη τρώνε με συγκεκριμένο τρόπο και πώς αυτό επηρεάζει τη διά βίου υγεία τους.

(Λεπτομέρειες)

I.Family project. Δελτίο Τύπου 18 Οκτωβρίου 2012.

 

Για Λεπτομέρειες στο Δελτίο Τύπου